Vergaderingen van de NGC-DBS in 2012.

Rekening houdend met alle bekende data zoals rayonavonden, feestdagen, voorjaarsvakanties, carnaval en de beschikbaarheid van de zaal zijn het de volgende data geworden:

De eerste Rayonvergadering vindt plaats op donderdag 23 februari 2012
en de
Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering) op donderdag 29 maart 2012.

Beide vergaderingen zullen plaats vinden in "De Gouden Leeuw" te Geffen, aanvang 20.00 uur. Als u onderwerpen heeft die u besproken wilt zien, kunt u deze mailen naar secretaris@ngc-dbs.nl.

Secretaris NGC-DBS,
Judith van Schaften.