Op een zondag in maart werd er een afspraak gemaakt om André Wuyts te bezoeken in Geel. Of hoe er ook een succes verhaal kan verteld worden van een beginnende grasparkieten liefhebber. Bij de koffie werd er al dadelijk gesproken, hoe kan het anders dan over de vogels. André is dan ook een liefhebber in hart en nieren. Die veel tijd steekt in de vogels en al wat er omheen gaat. In 1997 werd de woonkamer verbouwd en van de man die de vloeren kwam tegelen, namelijk Luc Cuyvers werden de eerste koppels grasparkieten gekocht, André had al jaren vogels, maar dat was een allegaartje van wildzang en exoten door mekaar. Er werd resoluut gekozen voor de grasparkiet, de andere vogels werden verkocht en in het tuinhuis werden kweekbakken geïnstalleerd, en de kweek was begonnen.
De eerste babyshow werd gespeeld in BGC Kempen in 1999 en er werd met een vogel gewonnen bij de beginners. Bij de gekweekte vogels was een uitzonderlijke goede lutino pop, daar André voor deze vogel een speciale goede man wilde werd er uitgezien naar een split man, deze werd gevonden bij Vandeweyer in Beerse en aan deze vogel verpaart. Dit bleek een droom verparing te zijn, de jongen die hieruit geboren werden waren allemaal kleppers, en bij het volgende showseizoen zouden ze dan steeds bij de winnaars zijn.
De reden ligt waarschijnlijk doordat de vogels van Luc Cuyvers hoofdzakelijk van Vermeir komen en de vogel van Vandeweyer was een jonge uit een lutino man van Heylen met een donkergroen pop van hem. Nu is het zo dat de lutinos van Heylen komen van Wayop en Wayop heeft destijds nogal wat vogels van Vermeir gekocht om zijn stam op te bouwen. Door deze lijn goed uit te bouwen en in de volgende jaren mee te doen aan de shows promoveerde André in 4 jaar tijd van beginner naar champion, wat op zich een mooie prestatie is.
André heeft een hok gebouwd van zowat 8 meter bij 2 meter, hierin zijn 24 kweekkooien opgesteld en nog wat babykooien, tevens is er een kleine volière voorzien van 1 meter bij 1,5 meter voor de jonge vogels. Aansluitend zijn er nog 3 volières van 2 bij 4 meter met een binnen en buitenvlucht. Dit alles is goed verlicht met TL verlichting en verlucht met een aan en afzuiger.
Daar André nogal een handige harry is heeft hij zelf een luchtzuiveraar gemaakt. Dit is een bak met 2 filters in van een dampkap en een zuiger die de lucht door de bak trekt. Hierdoor blijft al het stof achter in deze filters die wel dagelijks moeten gereinigd worden, maar een zeer goede verbetering geeft van de lucht in de kweekkooi daar al het stof er uit gehaald wordt. Let wel dat ge de filters bevestigd op een raam met vogelgaas op anders wordt deze tegen de aanzuiger getrokken.
Er waren reeds een 80 jongen op stok, waaronder nogal wat kwaliteit. Hoewel het moet gezegd dat André dit jaar wel enkele verkeerde verparingen gemaakt heeft, want er waren dit jaar al enkele federdusters, en dit in de lutinos, en het moet gezegd in de ino's komt ge toch niet zo gauw federdusters tegen. Op een van de foto's ziet U een exemplaar van een federduster.
De volgende uitdaging voor de vogels zijn de maskers, het postuur en breedte plus de bevedering zijn redelijk in orde, maar hij vindt dat de spots van zijn vogels te klein zijn en dat ze nog wat lager mogen. Dus werd dit jaar een man gekocht van Cuyten met een diep masker en grote spots, om het masker te verlagen. Hier van werden al enkele jongen gekweekt en ze staan samen op één foto.
André is ook een echte liefhebber voor de club, hij is er dan altijd als eerste bij om te helpen met de shows, hij voert de rekken aan en stelt ze mee op, helpt bij de keuring en het afbreken en opruimen van de zaal. Dus een echte liefhebber. Zijn motto is wel van nooit veel geld te geven voor een vogel, liever ruilen of lenen om zo met bevriende hokken zijn stam op te bouwen.
Het was ondertussen tijd geworden om met de vrouw Rachel, dochters Leen en Liesbeth nog wat koffie te drinken die geserveerd werd met koffiekoeken. De namiddag was weeral om en de reporter moest huiswaarts om zijn verslag te schrijven.