Voor deze ten huize van zijn we te gast bij onze redacteur. Samen met levensgezellin ons Leentje,bewoont hij een gezellige bungalow in Beerse. Hij voelt zich een beetje ongemakkelijk bij het feit, dat we juist bij hem een "ten huize van" willen maken. Hij is immers medeverantwoordelijk voor de uitgave van het blad, dus ook voor de inhoud. Dit neemt echter niet weg, dat we in de eerste plaats met een echte grasparkietenliefhebber te doen hebben en waarom zou zijn hobby niet in het blad mogen verschijnen.
Hoe het begon.

Roger hield van oorsprong wildzang en het was in 1973 dat hij een bestand grasparkieten overnam van een kweker in zijn toenmalige woonplaats, het Belgische Geel. Na wat experimenteren bleek, dat hij de juiste vogels niet in huis had en werd uitgekeken naar wat beter materiaal. Zo kwam hij in contact met Jos Backx, die in die tijd juist zijn nieuwe kapsalon ging betrekken en wel wat hand- en spandiensten kon gebruiken. Roger is opgegroeid in het bouwbedrijf, zijn vader had een aannemersbedrijf, en zo kon het dat Roger voor een bouwploeg zorgde en zijn eigen loon werd omgezet in goede vogels. Dit werd de basis waarop werd verder gebouwd. Samen met vriend Jo Breugelmans werd eind tachtiger jaren regelmatig Ernie Sigston bezocht, die in die tijd furore maakte in Engeland. De vogels van Sigston werden ingebouwd in de stam en zorgde voor diepe maskers en lengte.


In 1992 werd voor het eerst Jo Mannes bezocht en maakte de stam opnieuw een metamorfose door. De gezichten werden ronder en breder en de vogels kregen een zachtere pluim. In 1995 stopte Jac Cornelissen met zijn vogels. Jac zijn stam was compleet gebaseerd op bloed van Jo Mannes. Er was knap kweekmateriaal voor handen en het was Roger, die de hele stam vogels over nam. Dit gaf hem ontzettend veel mogelijkheden en met enkele gerichte aankopen van Jo Mannes werd de kweekmethodiek vastgelegd. Na de eeuwwisseling wilde de kweek echter niet zo goed meer vlotten en na enkele magere jaren werd het tijd actie te ondernemen. Er werden vogels aangekocht bij Cuyten en Heesters en vanaf dat moment begon de kweek weer te draaien. De nateelt werd dit jaar in gekruist in de verschillende kweeklijnen, deels met verrassende resultaten.
Kweekmethode:

Roger was een van de eerste kwekers in BelgiŽ en Nederland, die gebruik maakte van een kweekprogramma op de computer. Hij hecht dan ook veel waarde aan het vastleggen van de kweekgegevens en maakt hiervan ook veelvuldig gebruik bij het samenstellen van de kweekkoppels. Familieteelt staat bij hem dan ook hoog aangeschreven. Hij verpaart dan ook vlot genotypen, nieuwsgierig naar de uitkomst van dergelijke verparingen.
Water:

Iets wat je in andere hokken niet ziet, is een zelfgebouwde installatie om het drinkwater te zuiveren en te ontharden. In publicaties wordt vaak gewezen op het feit dat kraantjeswater een negatief effect heeft op de gezondheid en daarmee de levensduur van de vogels. Wanneer we de verontreiniging zien, die met de "vlotterinstallatie" die Roger heeft ontwikkeld, uit het water wordt gehaald, kan ik me daar wel iets bij voorstellen. De afvalstoffen zien groen en geel van de zwavel en magnesium.


Vogelverblijf:

Het verblijf waarin de vogels gehuisvest zijn, is een droom voor menig liefhebber. Een solide, uit steen opgetrokken ruimte van maar liefst 96 m2 siert de achtertuin. De ruimte is ingedeeld in drie gedeelten. Het eerste gedeelte bevat drie voliŤres, een grote, waarin de kweekvogels vertoeven en twee kleinere. Deze zijn gereserveerd voor de jonge vogels en de vogels, die op de transferlijst zijn geplaatst. De voliŤres zijn opgebouwd uit aluminium pijp en bespannen met rechthoekig gaas. Het middensegment bevat een werkgedeelte met aanrechtblok en kasten. Hier vinden we ook de babykooien en de trainingskooien voor de showvogel terug. Bovendien staat er een grote luchtververser, die voor een betere atmosfeer in de ruimtes moet zorgen.
Het derde gedeelte is de kweekruimte. De kweekbakken staan in een U - vorm opgesteld, zodat de vogels elkaar kunnen zien en zodoende het broedtemperament wordt opgewekt. De reden dat de broedruimte en de andere ruimtes gesplitst zijn is, dat hij iedere ruimte apart wil aansturen met verlichting en verwarming. Zo kunnen de vogels die in de herstelperiode zitten ook werkelijk rusten. Vogels, die in de acceleratie periode zitten naar de kweek toe kunnen apart worden voorbereid en de kweekvogels kunnen ook apart worden gemanaged.
Succes:

Roger is niet te persoon, die succes najaagt. Hij is in eerste instantie een echte liefhebber, maar wel een gedreven liefhebber met eigen denkbeelden en opvattingen. Wanneer succes echter op zijn pad komt, kan hij hiervan ook uitbundig genieten. D'n donkergroene en D'n grijze opalien zijn dan ook coryfeeŽn uit zijn stal, die altijd een warm plaatsje in zijn hart zullen houden.
Visie:

Wanneer ik Roger in een woord zou moeten omschrijven, dan zou dit zijn: een idealist. In het verenigingsleven is hij een man met visie. Wie herinnert zich niet zijn idee van de millennium show, vooral bedoelt om samen te werken en de eenheid tussen de diverse clubs te herstellen. Toen lukte het niet, maar nadien zijn er toch reuze stappen in de goede richting gedaan tussen clubs, zowel in BelgiŽ als in Nederland. Visie is een zaak, maar Roger is ook bereid keihard te werken om idealen waar te maken. Het werk, dat in de uitvoering van dit clubblad wordt gestopt, is niet te onderschatten. Zonder enige ervaring werd zo maar begonnen aan dit karwei, je moet maar durven.


Het 'gezellig samenzijn' van regio de Kempen in BelgiŽ is vermaard om het uitstekende Buffet en de gezellige ambiance en wordt verzorgd door alweer Roger en Leen. Hij praat dan over ' iets terug doen' voor de leden. Roger is ook een 'recht door zee' figuur, die vierkant voor zijn mening staat. Dit valt niet altijd bij iedereen in goede aarde, maar Roger is iemand die van harde afspraken houdt en die zelf ook altijd nakomt. De vereniging moet vooruit en tijd verdoen aan eindeloze discussies, die ook in daadwerkelijke arbeid kan worden gestoken, is aan hem niet besteed. Ik persoonlijk kan dit karaktertrekje goed waarderen. Voor zulke leden kun je alleen maar een diepe buiging maken en je waardering uitspreken.
Tenslotte:

Dat Roger ook mooie vogels kweekt ziet U op bijgaande foto's. Hij ziet de hobby dan ook met vertrouwen tegemoet. Wel wijst hij met een waarschuwende vinger naar de toekomst. De liefhebberij zal slechts dan overleven als er een grote bereidheid is tot samenwerken. In zijn visie zijn Nederland en BelgiŽ er toe veroordeeld nog meer met elkaar te moeten gaan samenwerken. De ontwikkelingen in de hobby zal dit noodzakelijk maken.