Voor deze 'Ten huize van…' waren wij te gast bij Bert Peters. Bert is woonachtig te Brummen, Gelderland, en is reeds jaren lid van het rayon de Gelderse Grasparkieten Club. Tezamen met zijn broer Gerard vormen zij het partnership: Gebroeders Peters.

Bert heeft al zo'n 35 jaar vogels. In het begin waren dit nog tropen maar al snel was de grasparkiet de vogel waar hij mee verder wilde. Via Marinus Jansen, de oud keurmeester, kwam Bert in contact met de grasparkieten. Het was dhr. Jansen die Bert als 12 jarig jochie overal mee naar toe nam en ervoor zorgde dat Bert lid werd van de plaatselijke vogelvereniging. De eerste grasparkieten werden aangeschaft via dhr. Jansen.


Basis van de huidige stam vogels

In 1972 werd Bert lid van de toenmalige NPC en in 1978 ging hij voor de eerste maal, samen met een vogelvriend, naar Engeland om vogels aan te schaffen. In Londen werd 'the National' in the Alexander Palace bezocht. Tijdens de show vielen er constant een paar vogels van de zelfde kweker op. Op de show werd er contact gelegd met de bewuste kweker, C. Humphries. Deze kweker woonde vlakbij Londen en daar werden de eerste Engelse grasparkieten aangeschaft. Ieder jaar ging Bert naar dhr. Humphries om vogels aan te schaffen. De vogels van deze kweker spraken Bert aan vanwege hun vederkwaliteit en de showeigenschappen die deze vogels bezaten.

Toch miste het partnership iets in de vogels van Humphries. Via Humphries kwam zij in contact met Brian Savory. De vogels van Savory waren meer de powervogels met de buff-bevedering en de vogels van Humphries waren meer de showvogels. De Gebr. Peters probeerde langzaamaan de powervogels te combineren met de showvogels. Deze combinatie is eigenlijk de basis van de nu aanwezige stam vogels.

Eind jaren '90 hadden beiden het idee dat ze eigenlijk een beetje vast kwamen te zitten. Er werden twee outcross mannen bij Mannes aangeschaft, te weten een grijsgroene en een Australisch bonte. Deze mannen werden ingekruist in de toenmalige stam. De Mannes vogels zorgde o.a. voor een betere vruchtbaarheid van de vogels. En de kweekresultaten zijn er dan ook naar. Er worden per jaar zo'n 150 jongen door Bert gekweekt. Hierbij gaat het niet om de kwantiteit maar om de kwaliteit.
Daarnaast worden er wel eens vogels gebruikt van verschillende kwekers uit de buurt zoals o.a.: Rob Alofs, Appie Buitenhuis en Wim Wolfs. Maar dan wel zo dat er al 'eigen' bloed inzit.

Wanneer we de vogels van het partnership eens nader bekijken zien we dat de vogels van dit partnership vooral opvallen door de kleurdiepte en het showmanship van de vogels.

Kwaliteit

De vogels op het hok zijn van een bijzonder hoge kwaliteit (zie bijgevoegde foto's). Wanneer we de shows van de laatste jaren erop nakijken zien we vaak de naam van het partnership Gebr. Peters in de bovenste regionen prijken. Dit zowel nationaal als ook internationaal. Op de afgelopen show in september behaalde het partnership Beste EK Tegengesteld Geslacht met een grijsgroene pop en tevens het beste paar van de show, een koppel Australisch bonten. Op de babyshow van 2004 behaalden zij het beste tegengeslacht voor de rui van de show met een grijsgroene man.
Andere noemenswaardige prestaties zijn o.a.:

 • 5x de NPC-show
 • 1990 kampioen tegengeslacht Europaschau te Karlsruhe
 • 1989 beste jong tegengeslacht Europaschau te Karlsruhe
 • verschillende Europa Gruppensieger
 • verschillende rayonshows
 • Kweekruimte

  De kweekruimte is door Bert zelf gebouwd en heeft een afmeting van 8,5 bij 4 meter. Hierin heeft hij de beschikking over 24 kweekkooien en daarnaast heeft hij nog eens de beschikking over 4 vluchten voor de vogels. Voor de overjarige mannen, voor de overjarige poppen, 1 voor de jonge vogels en 1 voor de vogels welke uitgeselecteerd zijn. Bert is er een voorstander van om 1 ½ man per kweekkooi aan te houden en 2 ½ pop, dit komt er dus op neer dat er zo'n 40 mannen aangehouden worden en 60 poppen.
  Selectie

  Bij de jonge mannen wordt na de 2e rui pas geselecteerd terwijl de poppen op afstamming geselecteerd worden. Zo kan het voorkomen dat een slechtere pop op grond van haar afstamming aangehouden wordt. Oudere vogels worden o.a. op grond van de vruchtbaarheid geselecteerd. Het samenstellen van de koppels voor het volgende kweekseizoen begint al tijdens de selectie.
  De kweek

  De kleurslagen waar mee gekweekt wordt, zijn op dit moment: veelal grijsgroen en grijs in normaal, opalines, cinnamon opalines en tevens Australisch bont. In meerdere van deze vogels is de donkerfactor aanwezig. Hier en daar vielen er nog een paar groene en donkergroene opaline cinnamons waar te nemen. Daarnaast wordt er met de WVK-kleur slate gekweekt. Dit met alweer de nodige successen. Op de Europashow in Karlsruhe 2004 werd een slate 'Gruppensieger' in de groep 'Neumutationen'.

  Op welke onderdelen wordt er specifiek gelet met het samenstellen van de koppels?
  Bert stelt zijn koppels samen door erg te letten op de bloedlijn. De afstamming is erg belangrijk voor Bert. De koppels worden zo samengesteld dat ze elkaar moeten aanvullen. Of zoals Bert dat zelf zegt 'ze mogen niet dezelfde fouten bezitten'. Hoofdzakelijk wordt getracht de beste man uit de beste lijn te verparen aan de beste pop, echter er worden nooit 2 flecky vogels verpaart. Een aantal koppelingen die graag gemaakt worden: Tante x Neef en Oom x Nicht.

  Bevedering van de vogels

  De laatste jaren legt Bert meer de nadruk op de juiste groeirichting van de bevedering; vanuit de washuid naar buiten en over de snavel naar beneden draaiend. Tevens wordt er meer op de nekpartij van de vogels gelet. Hierbij wordt er dan goed gekeken of de 'wangbevedering' mooi uitstaat als het ware. Bert is van mening dat hierdoor de nekpartij breder oogt. Volgens Bert is een lange bevedering niet altijd de juiste. Belangrijker is de juiste groeirichting; benadrukt Bert nog maar eens. Er wordt nagestreefd om de medium bevedering op de vogels te krijgen met de juiste groeirichting. Een ander aspect waar zeker op gelet wordt is de pigmentering van de bevedering.  De voeding/verzorging

  Als basiszaad wordt de Peters mengeling gegeven. Deze mengeling wordt speciaal voor hen gemaakt. Daarnaast wordt er Otten's Eifutter verstrekt. Er wordt speciaal dit eivoer gegeven; daar er volgens Bert een hoog dierlijk eiwit in zit, o.a. door kleine garnaaltjes. Extra toevoegingen:

 • een hard gekookt ei.
 • 1 dag geweekte haver, katjang idoe, tarwe, boekweit en millet. Waarbij de helft van deze geweekte zaden bestaat uit haver.
 • Voedingssupplementen en mineralen worden door het eivoer gegeven.
 • Grit in de vorm van oestergrit, schelpengrit, maagkiezel en iodine blokjes.
 • 1 x per 6 weken een voedingssupplement door het water. Multivitaminen AD en E+
 • Trosgierst, waarbij geen voorkeur is voor rode of gele.

  Met nadruk wordt er vermeldt dat er geen groenvoer wordt verstrekt, dit omdat daar mindere ervaringen mee zijn vanuit het verleden.

  Keurmeester

  Bert is al jaren keurmeester, eerst bij de toenmalige NPC en nu bij de NGC-DBS. Een paar grote shows die Bert o.a. heeft mogen keuren zijn:
 • de AZ-Bundesschau 3x
 • de DSV-Bundesschau 3x
 • de Zwitserse, SLEW-show 1x
 • de grote Belgische show te Winkelse
 • 10e Concours International A.F.O. 2003 (Association Française d'Ondule)

 • Tentoonstellingen/shows

  Welke shows genieten de voorkeur?
  De shows waar Bert zeker aan wil deel nemen zijn: de NGC-DBS clubshow en Babyshow, de GGC Rayonshow en de Europaschau in Karlsruhe.

  De droom is eigenlijk om de Europaschau in Karlsruhe nog eens te winnen. Vandaar dat Bert deze in mate van belangrijkheid eigenlijk vooraan heeft staan gevolgd door de clubshows en de rayonshow.

  Onderlinge competitie in het rayon: de Gelderse Grasparkieten Club

  Hoe is de opzet van deze onderlinge competitie?
  De GGC heeft onder haar leden een onderlinge competitie. Deze bestaat uit de rayonshow en de babyshow en nog 3 avonden waar vogels meegenomen dienen te worden. Deze 3 avonden bestaan uit 1x een baby-avond (in het voorjaar), 1x een gewone 'oudere' TT-vogel en 1x het meenemen van een koppel.

  Hierbij mag men 1 avond missen of het minste aantal punten schrappen. Echter het doel tijdens zo'n avond blijft het bespreken van de ingebrachte vogels. Door deze interessante avonden bestaat er een hoge opkomst tijdens de rayonavonden. Het partnership heeft in 2003 de onderlinge competitie in hun rayon bij de champions gewonnen, zie http://home.tiscali.nl/w.wolfs/ggc/ggc.htm.

  Het WBO-model

  Als keurmeester van de NGC-DBS moeten de keurmeesters deelnemen aan de technische commissie dagen. Hier worden velerlei zaken besproken. Een van de punten waarover gediscussieerd wordt, is het WBO-model. Dit WBO-model is een ideaalbeeld van de World Budgerigar Organisation, een afbeelding hiervan staat op de website van de vereniging, onder 'Ideaalbeeld'.

  Wat vind je van dit ideaalbeeld?
  Ik kan hier nog niet echt goed over oordelen, aangezien ik dit model nog nooit in het echt heb mogen aanschouwen. Ik heb dit model alleen van foto's mogen zien.
  Is dit model haalbaar?
  Dit model is een ideaalbeeld, maar er moet wel getracht worden dit na te streven. Verders heeft Bert hierover geen uitspraken gedaan, de vogels moeten dit maar uitwijzen!