De NGC-DBS bezoeken zijn ook in 2007 weer bijgehouden op deze pagina van Motigo. De gratis teller is al een paar keer van naam gewisseld. Voorheen was het webstats4U, en daarvoor NedStat.

De bezoeken op de NGC-DBS site worden nu vier jaar bijgehouden; sinds 7 januari 2004. Het totaal aantal pageviews, het aantal keren dat de site is opgevraagd, is de honderdvijftienduizend gepasseerd! Hoewel de enorme groei van de eerste drie jaren een beetje voorbij is, neemt het aantal bezoekers nog steeds toe: 41100 in 2007, ofwel 790 gemiddeld per week, ofwel 113 per dag.

De bezoekers komen voor 88% uiteraard uit Nederland en België, met op de derde en vierde plaats Duitsland en Zwitserland, samen goed voor bijna 5%, maar zoals je hieronder kan checken, komen ze echt uit alle werelddelen! Zo hadden we bijvoorbeeld 205 bezoeken uit het werelddeel Australië, waar toch de oorsprong ligt van onze hobby. Meer van dit soort gedetailleerde informatie is te vinden op onze pagina van Motiga. Via "Statistieken van deze pagina" worden een aantal pagina's aangeboden:


  Jaar  
  Aantal  
2004
11.941
2005
23.932
2006
38.249
2007
41.100
115.222

Op- of aanmerkingen? Email de Webmaster: webmaster@ngc-dbs.nl