De NGC-DBS bezoeken zijn ook in 2006 weer bijgehouden op deze pagina van webstats4U. Voor iets meer achtergrond over webstats4U, voorheen NedStat, zie ook de evaluatie van 2005 en 2004.

De bezoeken op de NGC-DBS site worden nu drie jaar bijgehouden; sinds 7 januari 2004. Het totaal aantal pageviews (het aantal keren dat de site is opgevraagd) gaat het komende weekeinde de vijfenzeventigduizend passeren!

In het eerste jaar waren er ongeveer 12 duizend bezoekers, in het tweede jaar 24 duizend en in het derde jaar meer dan 38 duizend! De exacte getallen zijn 11941 voor 2004, 23932 voor 2005 en 38249 voor 2006. Over het afgelopen jaar is dit gemiddeld dus ruim 3000 per maand, meer dan 100 per dag! De drukste dag van het jaar was met 285 bezoekers 8 april, de dag waarop de uitslag van de 1e Open Internationale NGC-DBS Internet Babyshow bekend is gemaakt.

De bezoekers komen voor 90% uiteraard uit Nederland en België, maar zoals je hieronder kan checken, komen ze inmiddels uit alle werelddelen! De schermresolutie die mensen thuis ingesteld hebben is voor bijna 90% groter of gelijk aan 1024x768 (op deze resolutie zijn de pagina's geoptimaliseerd). Meer van dit soort gedetailleerde informatie is te vinden op onze pagina van webstats4U. Via "Mijn statistieken" worden een aantal pagina's aangeboden:Al met al kunnen we in ieder geval stellen dat de NGC-DBS site steeds beter bezocht wordt. Laten we proberen dit zo te houden, door veel informatie, nieuws en vooral ook foto's van onze vogels met elkaar te blijven delen.


Op- of aanmerkingen? Email de Webmaster: webmaster@ngc-dbs.nl