Showinformatie

Jaarvergadering NGC -DBS

Lokatie: Café-zalencentrum “Ontmoetingshuis”, Spiesheem 54, 3907 NJ Veenendaal,

tel. 0881331800.

Gebruik voor navigatiesysteem DIT adres: Hootseheem 2, Veenendaal

Aanvang: 20.00 uur.