Via email rondgestuurd, oorspronkelijk afkomstig van dr. Marja Kik:


Recentelijk is er veel aandacht geweest voor sterfte onder parkieten tengevolge van een reo-virus infectie in het zuiden van het land.

Momenteel heeft uitbraak van een reo-virus infectie bij Engelse grasparkieten in het centrum van het land plaatsgevonden. Binnen een kort tijdbestek is van deze groep parkieten zeker 80% gestorven.

Bij sectie kan op basis van de veranderingen aan de organen, vooral de lever en de milt, door microscopisch onderzoek de verdenking reo-virus infectie worden vast gesteld.

Door de afdeling Pathologie van de Faculteit diergeneeskunde is de besmetting met een reo-virus bij deze parkieten nu bevestigd door middel van een immuun histochemische kleuring, waarbij de aanwezigheid van het reo virus in de afwijkende organen is aangetoond.

In geval van dode vogels kunnen deze ter sectie aangeboden worden op onderstaand adres.

Dr. Marja JL Kik, DVM, PhD, Dipl Vet Pathol
Department Pathobiology, afdeling Pathologie (vogels en bijzondere dieren)
Faculteit Diergeneeskunde
Universiteit Utrecht
Yalelaan 1, 3584 CL Utrecht
m.j.l.kik@vet.uu.nl


Eerdere informatie: REO besmetting parkieten in Brabant (8 november 2006) en Ingezonden reactie n.a.v. artikel REO-virus (15 december 2006).