Reglementswijziging Partnerships

Per 1 januari 2011 wordt de aanvulling op het Huishoudelijk Reglement met betrekking tot Partnerships van kracht, waartoe tijdens de jaarvergadering in april 2010 besloten is.

Het gaat om een aanvulling op Subartikel 6: "Oprichting Partnership". De bestaande tekst: "Indien een nieuw Partnership wordt opgericht, geldt het puntentotaal van die partner die in de hoogste kwekersklasse uitkomt. Indien de partners in dezelfde kwekersklasse uitkomen, geldt het puntentotaal van de hoogst geklasseerde partner." Wordt aangevuld met: "Wanneer een partnership wordt opgericht of gewijzigd, moeten alle leden van het partnership lid zijn of worden van de NGC-DBS."

Namens het bestuur,
Judith van Schaften


Zoals iedereen gemerkt zal hebben waren er in november geen nieuwtjes op de site. Dit heeft grotendeels te maken met een gebrek aan tijd bij ondergetekende, maar het heeft ook te maken met het feit dat helemaal niemand nieuws heeft aangedragen. Hopelijk kunnen we dat deze maand samen oplossen. Binnenkort zal ik in elk geval het tweede deel plaatsen van Club Show foto's die een hele tijd geleden al zijn aangeleverd door Han Schrijver. Het eerste deel is eind september geplaatst.

De webmaster,
Johan Donkers