Uiteraard heeft de NGC-DBS 'Statuten', een 'Huishoudelijk Reglement', een 'Tentoonstellingsreglement' en 'Keurmeestersreglement'en 'TC-reglement'en een 'Promotie - Degradatie reglement<


Uitleg over PDF: Een heleboel documenten op deze website zijn PDF-bestanden. Dit Portable Document Format (een internationale standaard) maakt het mogelijk om teksten in de oorspronkelijke opmaak via het internet te verspreiden. De bestanden zijn ook nog eens kleiner dan bv. Word- of Excel-documenten. PDF-bestanden kunnen rechtstreeks vanuit je internet-programma (Internet Explorer, Firefox, Netscape e.d.) worden geopend als de Acrobat Reader geïnstalleerd is. Ze kunnen niet in een tekstverwerker worden geopend. Wie dit gratis leesprogramma nog niet heeft, kan het downloaden. Het downloaden is een eenmalige handeling, klik daarvoor op de knop hieronder. Vaak is de Reader ook te vinden op cd-rom's van bepaalde software of als bijlage bij computerbladen.