Op 13 september organiseerde Rayon Noord-Oost Brabant haar jaarlijkse show. Omdat het hier om een Jubileumshow ging, de NOB bestaat dit jaar nl. 35 jaar, waren er speciale prijzen te winnen op deze show. Er werd dit jaar gekozen voor 'n eendagsshow die werd gehouden in "De Meent" in Nuland. Voorafgaande aan de opening van de tentoonstelling werden de leden die vanaf de oprichting al lid van de NOB waren door voorzitter Jan van Meeteren in de bloemetjes gezet. Het betrof hier de heren M. Arts uit Volkel, M. v.d. Burgt uit Nuland en C. v.d. Rijt uit Geffen. In totaal werden er 126 grasparkieten ingeschreven. 102 vogels door 8 inzenders in de Championsklasse en 24 vogels door 4 inzenders in de zogenaamde Mixklasse. Keurmeesters waren de heren W. Hattink die werd geassisteerd door de heer D. Gronouwe. Tijdens de keuring, werden de door enkele leden meegebrachte kweekvogels, door de heer Han Schrijver besproken. Al met al een gezellige show waar meer bezoekers naar toe kwamen dan in voorgaande jaren.


Overzicht uitslagen

Algemeen Kampioen    C. Booster 92
Tegengeslacht Partn. den Dekker/van Gelder/Peters    91   
5 Beste EK Vogels Ch. NOB Trofee    Partn. den Dekker/van Gelder/Peters 451
5 Beste EK Vogels Mix klasse J. Voets    438   
     
Champion Klasse    
Kampioen EKM Partn. den Dekker/van Gelder/Peters 91
Kampioen EKP Partn. den Dekker/van Gelder/Peters 91
Kampioen EKOM C. Booster 92
Kampioen EKOP Partn. den Dekker/van Gelder/Peters 90
     
Mix Klasse    
Kampioen EKM J. Voets 89
Kampioen EKP Adr. van Gaal 87
Kampioen EKOM R. Michielsen 90
Kampioen EKOP R. Michielsen 88