Koppelavond Rayon Midden-Nederland, 2 november 2005.


De vraag die het bestuur van dit rayon zich vooraf heeft gesteld bij het opstarten van Rayon Midden Nederland is: hoe kan je ervoor zorgen dat de rayonavonden goed bezocht gaan worden? Eén van de antwoorden daarop was; maak het voor de leden een interessante en levendige avond waar ze stof tot nadenken wordt aangeboden. Jongstleden woensdag 2 november was zo'n avond die voldeed aan de eisen zoals hierboven omschreven. Met succes werd er een koppelavond georganiseerd met behulp van de deskundige keurmeester; Cor Booster.


Het was de bedoeling dat er door de leden van het rayon één of meerdere koppels grasparkieten werden meegenomen en dat deze door de aanwezigen besproken zouden gaan worden onder de leiding van de keurmeester. Na eerst zijn eigen mening over de verschillende aanwezige vogels gegeven te hebben, verzocht Cor Booster de aanwezig om uit de aanwezige vogels voor henzelf het ideale koppel samen te stellen. Alleraardigst was het om te zien hoe de aanwezigen op hun manier druk doende waren om naar hun eigen mening het ideale koppel samen te stellen. Frappant was het om waar te nemen dat een ieder eigenlijk eerst met de beste man een koppel samenstelde. En nog leuker was het om de resultaten van de samenstelling met elkaar door te nemen. Het leuke eraan was dat er verschillende kwekers, onafhankelijk van elkaar, het zelfde koppel samenstelde. Voordat men met het samenstellen van de koppels werd begonnen, had Cor Booster eerst zijn mening over de aanwezige vogels gegeven maar ook vertelde hij hoe hij naar zijn mening met bepaalde vogels gericht zou gaan kweken.

Menigeen van de aanwezigen had de voorkeur voor een grijsgroene normale man, echter deze vogel bezit ook een paar nadelen. Maar toch werd deze vogel door bijna alle aanwezige kwekers in het eerste koppel gebruikt om te proberen. Wel werd er door menigeen rekening mee gehouden hoe deze man te verparen. In de meeste koppels waarin deze man gebruikt werd, werd hij verpaart aan een pop met een zeer goede bevedering. Hiermee wordt bedoeld, een bevedering welke brede slagpennen bezit en een ietwat 'hardere' bevedering, dit om de veerproblemen welke de grijsgroene man heeft proberen te compenseren. Nu is er een woord gevallen dat tijdens de avond vaker gevallen is; compenseren. Meerdere aanwezigen probeerden de koppels zo samen te stellen dat de vogels elkaar zouden aanvullen.


Cor Booster vertelde ook iets over een sterkte- / zwakteanalyse bij het samenstellen van de koppels. In deze analyse komen de plus en de min punten naar voren. Wanneer het koppel nu bijvoorbeeld beide eenzelfde minpunt bezitten zou dit een reden kunnen zijn om dit koppel niet samen te stellen. Dit zou er volgens hem voor kunnen zorgen dat dit minpunt wordt versterkt en hier zijn we niet op uit bij de kweek van onze grasparkieten. Echter; wanneer het tegenover gestelde het geval is, dus dat beide vogels beide hetzelfde pluspunt bezitten zou hij dit koppel wel zetten om dit pluspunt proberen vast te leggen. Bovenstaande geeft genoeg stof tot nadenken en dat is nou wel weer stof voor een volgende rayonbijeenkomst. Dus reden te meer om eens naar een rayonavond te gaan.

Verder werden er bepaalde koppels samengesteld om puur een bepaalde kleur te kunnen kweken. O.a. waren er de volgende kleurslagen: dominant bont, geelmasker, violet, donkergroen en tevens een grijsgroene split ino man. Dit laatste werd door de eigenaar van deze vogel vooraf medegedeeld. Een enkeling van de aanwezigen gebruikte één van bovengenoemde kleurslagen om deze kleurslagen bewust in een andere kleur te kweken. Dus bij het samenstellen van de koppels werd er weldegelijk rekening mee gehouden hoe bepaalde kleurslagen ten opzichte van elkaar vererven.


Uit bijgevoegde foto's blijkt wel hoe er aan de lippen van de keurmeester gehangen werd bij zijn uitleg. Bij één van de foto's valt duidelijk waar te nemen hoe Cor Booster op zijn specifieke wijze de aanwezige vogels behandeld.