Rayons NGC-DBS

De NGC-DBS is een landelijke vereniging met rayons, die meestal maandelijks een eigen ledenbijeenkomst verzorgen en een eigen rayonshow organiseren. Binnen de reglementen van de NGC-DBS zijn de rayons autonoom. Afhankelijk van hun inkomsten en uitgaven betaalt u aan een rayon al of geen bijdrage. Deze bijdrage stellen de leden van een rayon zelf vast. De inkomsten zijn en blijven eigendom van de leden van een rayon.

GGC, Gelderse Grasparkieten Club
Secretaris Henk van Dort, email: henkvandort@hotmail.com. Locatie Clubgebouw vogelvereniging “De Edelzanger”, Sportpark “Hazenberg”, Brummen, elke 2e dinsdag van de maand.

www.gelderse-grasparkieten-club.nl

Programma GGC 2024

RNH Rayon Noord Holland
Nico van Polanen, email: rayonnoordholland@gmail.com. Locatie Dorpshuis “De Quakel”, Kerklaan 18, 1424 BK, De Kwakel (bij Uithoorn).

https://r-n-h.weebly.com/

Programma RNH 2024

NOB Rayon Noord Oost Brabant
Contact: jg.van.meeteren@gmail.com. Locatie ’t Akkertje, Dorpstraat 16, Geffen. Samenkomst elke 3e dinsdag van de maand, aanvang 20.15 uur. Secretaris: Ton Vermeer, ton.vermeer@home.nl

NOB Jaarprogramma 2024


VGC, Vlaamse Grasparkieten Club VZW
Eric Thielemans, email: eric.thielemans@pandora.be. Locatie Venusstraat 10, 2520 Ranst (Oelegem), België.

www.vgc-vzw.eu

Programma VGC 2024