Op zaterdag 15 mei 2010 was de open babyshow van de PSC Zuid-Holland.

Het was een Open keuring wat tot gevolg had dat er meer dan vijftig bezoekers en inzenders werden geteld. Op deze dag werden aan de ene kant van de zaal de 117 agaporniden en grote parkieten gekeurd door keurmeester Piet Ooyen. Aan de andere kant hadden wij het genoegen dat Jac Cuyten de 77 standaard grasparkieten plaatste en deze vogels deskundig en naar tevredenheid besprak. Ook de certificaten werden door hem ondertekend, waarvan hieronder ook een exemplaar afgedrukt.


Jac Cuyten legt uit dat de ene vogel meer een kweekvogel en de ander meer een showvogel is.

Jac, je wordt weer bedankt door de P.S.C. Zuid-Holland we waren heel tevreden en hier heel blij mee.

Secr. P.S.C. Z-H
Jan Bouwmeester


Links: de verschillen worden nauwkeurig bekeken en beredeneerd. Rechts: als showwinnaar zoek je een rustig plekje op.Links: Arie Hoek werd winnaar van 77 vogels met dit hemelsblauwe super jong. Midden en rechts: certificaatwinnaars van Harry van Doorne.Links: twee certificaatwinnaars van Jan Bouwmeester. Rechts: certificaatwinnaar van Martin van Geel, tevens beste na de rui. Uiterst rechts: certificaatwinnaar van Arie van Hoek.