Het hoofdbestuur en de technische commissie wil graag van de leden weten waarom het inzenden van paren en teams niet populair is. Als dit bekend is kan er ook gericht gewerkt worden aan het stimuleren van het inzenden van dit onderdeel van het vraagprogramma.

Bij de NGC-DBS verstaan wij onder een team een collectie van 4 vogels van het zelfde geslacht, dezelfde variëteit en jaargang samen in één teamkooi. Dit is dus anders dan bij een stam vogels; dat zijn vier enkelingen van dezelfde variëteit (geslacht en jaargang) ieder in een individuele kooi die als eenheid worden ingezonden door de kweker en als stam worden beoordeeld door de keurmeester.

Onder een paar wordt verstaan twee ingezonden vogels, van dezelfde variëteit, in een kooi voor enkelingen (EK of EKO) waarvan één vogel van het mannelijke geslacht en de andere van het vrouwelijke geslacht is.

Door het invullen van de onderstaande vragen en stellingen levert u direct een bijdrage aan onze vereniging en kunt u eenvoudig uw stem laten horen.

Het heeft de voorkeur dat u het enquêteformulier digitaal invult via de website van de NGC-DBS. Als u geen computer bezit kun dit formulier ook invullen en verzenden t.n.v. Peter van Amelsvoort, Leeuwerik 18, 8103 AB Raalte. A.u.b. maar 1 formulier invullen, digitaal of per post.TEAMKOOI (I)
a.u.b Ja of Nee selecteren

Ja
Nee
1. Bent u in het bezit van één of meerdere door WBO erkende teamkooien?
(Is uw antwoord op vraag 1 Nee, ga dan direct verder met vraag 3 ‘Ik ben niet in het bezit van een WBO erkende teamkooi’ en beantwoord vervolgens de stellingen over paren)

1.a) Ik ben in het bezit van één WBO erkende teamkooi.
1.b) Ik ben in het bezit van meerdere WBO erkende teamkooien.
1.c) Heeft u in de afgelopen drie jaar wel eens ingezonden met een teamkooi op een rayonshow?
1.d) Zijn teams opgenomen in het vraagprogramma van uw eigen rayon?
1.e) Heeft u in de afgelopen drie jaar wel eens ingezonden met een teamkooi op de NGC-DBS clubshow in Hapert?

2. Ik zend niet in met mijn teamkooi om de volgende redenen:
a.u.b Juist of Onjuist selecteren

Juist
Onjuist
2.a) Ik kweek op jaarbasis onvoldoende vogels van dezelfde variëteit en geslacht om minimaal één team te kunnen inzenden.
2.b) Ik heb de afgelopen drie jaar geen vier vogels van dezelfde variëteit en geslacht in voldoende conditie gehad om in te zenden.
2.c) Als ik wel vier vogels heb die als team ingezonden kunnen worden dan stuur ik ze ook niet in.
2.d) Ik stuur vier vogels die in potentie in aanmerking komen voor een team niet in omdat ik ze allemaal of gedeeltelijk als enkeling inzend.
2.e) De teams worden onvoldoende gewaardeerd in het promotie-/degradatie systeem.
2.f) Er is onvoldoende voorlichting over teams in het maandblad Budgie en/of de website van de NGC en/of op de verenigingsavonden.
2.g) Binnen de vereniging zou door kwekers, keurmeesters en bestuur meer aandacht besteed dienen te worden aan het inzenden van teams.
2.h) Teams zouden beter uit het vraagprogramma gehaald kunnen worden als er zo weinig belangstelling voor is.
2.i) Als in een teamkooi twee mannen en twee poppen van dezelfde variëteit (en jaargang) ingezonden kunnen worden dan zou ik wel één of meerdere teams inzenden.
Ga nu verder met vraag5/stellingen over de paren.

TEAMKOOI (II)
a.u.b Juist of Onjuist selecteren

3. Ik ben niet in het bezit van een WBO erkende teamkooi omdat ik:

Juist
Onjuist
3.a) Niet weet wat een WBO erkende teamkooi kost.
3.b) Niet weet waar ik deze zou kunnen kopen.
3.c) Deze te duur vind.
3.d) Denk dat deze wel het dubbele of meer van een enkele kunststof kooi kost (een enkele kunststofkooi kost gemiddeld tussen de 32.50-35.00 Euro).
3.e) Indien de prijs van een teamkooi (kunststof) onder de 50 Euro blijft en te koop aangeboden zou worden op de clubshow in Hapert dan zou ik er wel één of meerdere van kopen.

4. In het theoretische geval ik wel een WBO erkende teamkooi zou hebben dan zouden de volgende redenen een rol kunnen spelen bij de overweging om wel of niet in te zenden.

4.a) Ik kweek op jaarbasis onvoldoende vogels van dezelfde variëteit en geslacht om minimaal één team te kunnen inzenden.
4.b) Ik zou vier vogels die in potentie in aanmerking komen voor een team niet als team inzenden, ook al had ik een teamkooi, omdat ik ze dan allemaal of gedeeltelijk als enkeling zou inzenden.
4.c) De teams worden onvoldoende gewaardeerd in het promotie-/degradatie systeem.
4.d) Ik weet eigenlijk niet goed hoe teams gewaardeerd worden volgens het promotie-/degradatie systeem
4.e) Ik weet eigenlijk niet hoe teams keurtechnisch gewaardeerd worden.
4. f) Er is onvoldoende voorlichting over teams in het maandblad Budgie en/of de website van de NGC en/of op de verenigingsavonden.
4.g) Binnen de vereniging zou door kwekers, keurmeesters en bestuur meer aandacht besteed dienen te worden aan het inzenden van teams.
4.h) Teams zouden beter uit het vraagprogramma gehaald kunnen worden als er zo weinig belangstelling voor is.
4.i)Als in een teamkooi twee mannen en twee poppen van dezelfde variëteit (en jaargang) ingezonden kunnen worden dan zou ik wel één of meerdere teams inzenden.

PAREN
a.u.b Juist of Onjuist selecteren

5. Ik stuur nooit of bijna nooit paren in om de volgende redenen:

Juist
Onjuist
5.a) Deze kunnen geen Beste van de show of Beste Tegengeslacht worden.
5.b) Een man of een pop zouden wel aangewezen moeten kunnen worden als Beste van de show of Beste Tegengeslacht.
5.c) Paren worden onvoldoende gewaardeerd in het promotie-/ degradatie-systeem.
5.d) Ik maak meer kans bij de enkelingen voor mijn promotie-/degradatiesysteem.

POLL OPWAARDEREN TEAMS EN PAREN
a.u.b.Voor of Tegen selecteren

Voor
Tegen
A) Paren en teams niet meer in één klasse indelen maar per statusklasse per kweker zodat er meer promotie-/degradatie punten te behalen zijn.
B) Omdat er bij paren twee en bij een team vier vogels worden ingezonden de behaalde punten in de klasse (1 t/m 7) vermenigvuldigen met 2 voor de paren en met 4 voor een team.
C) Paren ontvangen boven op hun behaalde punten in de klasse (1 t/m 7) automatisch 2 extra punten en voor een team 4 extra punten.
D) De keurmeester bepaald of hij extra bonuspunten geeft boven op de plaatsingspunten, voor een paar 1 tot maximaal 2 en voor een team 1 tot maximaal 4 punten.
E) Geen extra punten uitdelen voor paren en teams.
F) Paren in één klasse houden (dus niet per kwekersklasse) en alleen extra punten geven als er minmaal 7 paren zijn ingezonden.
G) Teams in één klasse houden (dus per kwekersklasse) en alleen extra punten geven als er minimaal 7 paren zijn ingezonden.


Vul hieronder eventueel uw naam en/of email adres in en klik op Verstuur.


Naam:

Email adres: