Oproep: webmaster gezocht!

Het is nu tien jaar geleden dat Jac Cuyten mij vroeg de website van de NGC-DBS nieuw leven in te blazen. Ik heb dat met heel veel plezier gedaan, met als hoogtepunten voor mij persoonlijk: de Internet Babyshows.

Tijd nu voor iemand anders om de website opnieuw aan te pakken, of gewoon te onderhouden natuurlijk. Binnen de club hebben we al een heleboel schitterende persoonlijke websites, dus de nodige ervaring is hier en daar al duidelijk aanwezig. Maar laat dat geen beperking zijn! Ik ben uiteraard ook bereid mijn opvolg(st)er bij te praten over het hoe en wat als daar behoefte aan is.

Wil je meer weten? Email mij: webmaster@ngc-dbs.nl, of onze voorzitter: voorzitter@ngc-dbs.nl of neem contact op met iemand anders van het bestuur, binnen de vereniging, of bijvoorbeeld binnen je eigen Rayon!