welkom op de internet site van de NGC-DBS, de grasparkieten speciaal club in Nederland! Nieuws

Nieuws te melden?  Nieuwsarchief 2004-2019


Zorg dat je als club binnen de hobby niet in een isolement raakt. Contacten met andere verenigingen en liefhebbers, in binnen- en buitenland, zijn belangrijk. Maak je als club bereikbaar voor de liefhebber. Daar wil de NGC-DBS voor staan door o.a.:

  • Organiseren van zowel 1- als 2-daagse shows
  • Keuren met plaatsingsysteem
  • Universele kooien
  • Kleurringen
  • Samenwerken binnen Europa en daarbuiten
  • Open internationale show
  • Een eersteklas clubblad
  • Landelijke vereniging met rayons
Een dag shows
De NGC-DBS organiseert in principe één dag shows. Beter voor de grasparkiet en goed voor de inzenders. Minder reiskosten, gezellige ontmoetingen met collega kwekers en direct contact met de keurmeesters.

Plaatsingsysteem
Het plaatsingsysteem, in gebruik in Europa maar ook in bijna alle landen daarbuiten, maakt een goede vergelijking op de shows direct mogelijk. De keurmeester plaatst de grasparkieten in elke kleurklasse van 1 t/m 7 in volgorde van kwaliteit, zodat iedereen de onderlinge verschillen zelf zien en beoordelen kan.

Universele kooien
De NGC-DBS heeft gekozen voor de zogenaamde 'Europese kooi', die ook door de World Budgerigar Organisation wordt voorgeschreven. Minder kosten voor de kweker en deelname aan shows in het buitenland is hierdoor geen punt. Klik op het plaatje of op de link voor een uitgebreide beschrijving van de showkooi op de WBO site.
Kleurringen
Elk jaar een andere duidelijk leesbare kleurring en dit in een cyclus van 6 jaar is de optie van de NGC-DBS. De kleurring en de 6-jarige cyclus worden nu over de gehele wereld gebruikt. Omdat steeds meer kwekers al rond september het broedseizoen starten, geven wij onze ringen uit op 1 oktober.

Samenwerken
De NGC-DBS zoekt contact met verenigingen in het buitenland. Niet alleen in Europa maar ook daarbuiten. Dit wordt niet alleen bereikt door het consequent uitnodigen van buitenlandse keurmeesters voor onze open internationale show maar ook door het georganiseerd bezoeken van buitenlandse shows. Bovendien heeft de NGC-DBS vanaf het allereerste begin meegewerkt aan het oprichten van de WBO (World Budgerigar Organisation). Een grasparkietenorganisatie waarvan veel verenigingen in Europa maar ook uit o.a.: Canada, Amerika, Australie, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika lid zijn. Mede dankzij de WBO bereiken we meer eenheid en standaardisatie in de grasparkietensport. Dit is van groot belang voor iedere kweker van grasparkieten.

Open internationale show
In tegenstelling tot de andere Nederlandse clubshows zijn onze shows toegankelijk voor elke grasparkietenliefhebber uit binnen- en buitenland, ook al is men geen lid.


Een eersteklas clubblad
Ons clubblad 'Budgie' staat op de eerste plaats in Nederland. Boeiende artikelen over de grasparkiet, kleurenfoto's en een verzorgde uitgave zijn ons kenmerk. Artikelen worden veelal geschreven door vooraanstaande kwekers uit binnen- en buitenland. Met bladen in het buitenland hebben wij afspraken gemaakt over het uitwisselen van artikelen, zodat ook nieuws uit het buitenland voor u dichtbij is. Graag sturen wij u een proefexemplaar toe, zodat u zichzelf kunt overtuigen. Of vraag eens aan één van de vele leden van de NGC-DBS of u het blad eens mag inzien.

Landelijke vereniging met rayons
U wordt lid van de NGC-DBS en betaalt daarvoor rechtstreeks contributie aan de penningmeester. Daarvoor ontvangt u 10 maal per jaar het blad Budgie magazine, kunt u kleurringen bestellen en zorgen wij voor een prima internationale babyshow en een internationale NGC-DBS clubshow. Tevens verzorgt het hoofdbestuur de public relations in binnen- en buitenland. Wilt u verder niets dan bent u gewoon lid van de landelijke NGC-DBS. Daarnaast kent de NGC-DBS echter een aantal rayons, die meestal maandelijks een ledenbijeenkomst verzorgen en een rayonshow organiseren. Binnen de reglementen van de NGC-DBS zijn de rayons autonoom. Afhankelijk van hun inkomsten en uitgaven betaalt u aan een rayon al of geen bijdrage. Deze bijdrage stellen de leden van een rayon zelf vast. De inkomsten zijn en blijven eigendom van de leden van een rayon.

Kwekersklassen
Elk nieuw lid wordt in principe ingedeeld bij de Beginners. Een nieuw lid kan bij aanmelding ook zijn/haar status van een andere vereniging meenemen. Mits wordt aangetoond dat men daar een hogere status heeft en deze gedurende de drie afgelopen jaren op de nationale show van deze vereniging elk jaar heeft bewezen.
Uiteraard heeft de NGC-DBS 'Statuten', een 'Huishoudelijk Reglement', een 'Tentoonstellingsreglement' en 'Keurmeestersreglement'en 'TC-reglement'en een 'Promotie - Degradatie reglement< ' en eigen keurmeesters. Ook heeft de NGC-DBS een jaarlijkse ledenvergadering waar de leden het gevoerde bestuursbeleid beoordelen kunnen en zich kunnen uitspreken over toekomstige zaken.


Hoofdpagina | Aanmelden | Advertenties | Budgie | Hall of Fame | Ideaalbeeld | Kwekers | Kwekersportret | Leesvoer | Links | Organisatie | Rayons | Ringen | Standaard


Op- of aanmerkingen? Email de Webmaster: webmaster@ngc-dbs.nl
Uitleg over PDF: Een heleboel documenten op deze website zijn PDF-bestanden. Dit Portable Document Format (een internationale standaard) maakt het mogelijk om teksten in de oorspronkelijke opmaak via het internet te verspreiden. De bestanden zijn ook nog eens kleiner dan bv. Word- of Excel-documenten. PDF-bestanden kunnen rechtstreeks vanuit je internet-programma (Internet Explorer, Firefox, Netscape e.d.) worden geopend als de Acrobat Reader geinstalleerd is. Ze kunnen niet in een tekstverwerker worden geopend. Wie dit gratis leesprogramma nog niet heeft, kan het downloaden. Het downloaden is een eenmalige handeling, klik daarvoor op de knop hieronder. Vaak is de Reader ook te vinden op cd-rom's van bepaalde software of als bijlage bij computerbladen.