Keurrichtlijnen Babyshows.

De Technische Commissie van de NGC-DBS heeft richtlijnen opgesteld voor de keuring op Babyshows. Dit om de inzenders meer duidelijkheid te geven over de manier waarop tijdens een Baybyshow gekeurd wordt, zodat inzenders hun vogels in de juiste klasse kunnen indelen en weten op welke punten gelet wordt. Hopelijk voorkomt dit teleurstellende uitslagen.

Namens de Technische Commissie,
de secretaris,
Judith van Schaften


Keurrichtlijnen Babyshows (pdf)