Standaard voor de ideale man Standaard voor de ideale pop

De pop moet in alle opzichten gelijk zijn aan de man, m.u.v. de vorm van de kop: deze dient van voor gezien even breed te zijn als bij de man, maar met minder voorhoofdswelving, dit echter zonder de vloeiende lijn, van opzij gezien, vanaf de neusdop over de kop naar de ruglijn verstoren. Beschrijving van de kleurslagen