Welkom, op de site van NGC-DBS, de grasparkieten speciaal club van Nederland!

De NGC-DBS is een club voor de liefhebber van de standaardgrasparkiet. Als club onderhouden we contacten met andere verenigingen en liefhebbers, in binnen- en buitenland. Dat vinden we belangrijk. Om die reden steken onze vrijwilligers in clubverband veel tijd in het: Organiseren van zowel 1- als 2 daagse shows, Keuren met plaatsingssysteem, Universele kooien, Kleurringen, Samenwerken binnen Europa en daarbuiten, Open internationale show, Een eersteklas clubblad (Budgie), Landelijke vereniging met rayons

De shows die NGC-DBS organiseert zijn principe een 1 of 2-dag shows. Beter voor de grasparkiet en goed voor de inzenders. Minder reiskosten, gezellige ontmoetingen met collega kwekers en direct contact met de keurmeesters.

Plaatsingssysteem, in gebruik in Europa maar ook in bijna alle landen daarbuiten, maakt een goede vergelijking op de shows direct mogelijk. De keurmeester plaatst de grasparkieten in elke kleurklasse van 1 t/m7 in volgorde van kwaliteit, zodat iedereen de onderlingen verschillen zelf kan zien en beoordelen.

Universele kooien. De NGC-DBs heeft gekozen voor de zogenaamde ‘Europese kooi‘, (klik hier voor de beschrijving) die ook door de World Budgerigar Organisation wordt voorgeschreven. Minder kosten voor de kweker en deelname aan shows in het buitenland is hierdoor geen punt.

Kleurringen, elk jaar een andere duidelijk leesbare kleurring en dit in een cyclus van 6 jaar is de optie van de NGC-DBS. De kleurring en de 6-jarige cyclus worden nu over de gehele wereld gebruikt. Omdat steeds meer kweker al rond september het broedseizoen starten, geven wij onze ringen uit op 1 oktober.

Samenwerken. De NGC-DBS zoekt naar contact met verenigingen in het buitenland. Niet alleen in Europa maar ook daarbuiten. Dit wordt niet alleen bereikt door het consequent uitnodigen van buitenlandse keurmeesters voor onze open internationale show maar ook door het georganiseerd bezoeken van buitenlandse shows. Bovendien heeft de NGC-DBS vanaf het allereerste begin meegewerkt aan het oprichten van de WBO (Word Budgerigar Organisation). Een grasparkietenorganisatie waarvan veel verenigingen in Europa maar ook uit o.a.: Canada, Amerika, Australie, Nieuw-zeeland en Zuid-Afrika lid zijn. Mede dankzij de WBO bereiken we meer eenheid en standaardisatie in de grasparkietensport. Dit is van groot belang voor iedere kweker van grasparkieten.