Betreft eigenaarverklaring bij de handel in papegaaiachtigen volgens EU regelgeving 92/65/EEG


Onderstaande nieuwsbrief is een tijdje terug door de C.O.M. verspreid. De eigenaarverklaring kan nu ook hier worden gedownload:


Eigenaarverklaring (doc)

Eigenaarverklaring (pdf)


Beste parkietenkweker en exposant,

De VWA vroeg ons bekend te maken dat zij vanaf heden de bestaande instructies betreffende de exportcertificering van alle vogels uit de orde Psittaciformes (alle parkiet- en papegaaiachtigen) strikter gaan naleven. Dit betekent dat de exporteurs een verklaring af moeten geven dat deze vogels afkomstig zijn van een bedrijf of locatie waar geen diagnose Psittacose (Papegaaienziekte, Psittakos, Chlamydia psittaci) is gesteld en dat deze vogels ook niet in contact zijn geweest met vogels van een bedrijf of locatie waar Psittacose is vastgesteld in de laatste 2 maanden voor transport. Om dit waar te kunnen maken zal bij iedere verkoophandeling een eigenaarverklaring getekend moeten worden, ook door de kwekers/liefhebbers. Vogels vervoeren naar de buurlanden is ook export en zal ook vergezeld moeten gaan van een exportcertificaat. Parkiet / Papegaaiachtigen vervoeren naar het buitenland zonder exportcertificaat is strafbaar.

Uw medewerking is belangrijk om de export van vogels mogelijk te houden. Voor vragen kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersonen: