Beste Vogel van de Show + Beste EK van de Show, M. Rasser
Beste Tegengesteld Geslacht + Beste WVK van de Show + Beste EKO Tegengesteld Geslacht, Partn. Heylen-Nettekoven
Beste EKO van de Show, Partn. Heylen-Nettekoven
Beste EK Tegengesteld Geslacht, Partn. Gebr. Peeters


Beste Vogel van de Show M. Rasser
Beste Tegengesteld Geslacht Partn. Heylen-Nettekoven
   
Beste EKO van de Show Partn. Heylen-Nettekoven
Beste EKO Tegengesteld Geslacht Partn. Heylen-Nettekoven
   
Beste EK van de Show M. Rasser
Beste EK Tegengesteld Geslacht Partn. Gebr. Peters
   
Beste WVK van de Show Partn. Heylen-Nettekoven
Beste WVK Tegengesteld Geslacht Partn. Heylen-Nettekoven
   
Beste EKO-WVK van de Show Partn. Heylen-Nettekoven
Beste EKO-WVK Tegengesteld Geslacht De Parkiet BV
   
Beste EK-WVK van de Show Partn. Heylen-Nettekoven
Beste EK-WVK Tegengesteld Geslacht W. van Lokven
   
Beste Champion M. Rasser
Beste Champion Tegengesteld Geslacht Partn. Heylen-Nettekoven
Beste Gevorderde H. Bolscher
Beste Gevorderde Tegengesteld Geslacht H. Bolscher
Beste Kweker R. Zijlaard
Beste Kweker Tegengesteld Geslacht R. Zijlaard
Beste Beginner D. Gronouwe
Beste Beginner Tegengesteld Geslacht E. Thielemans
   
Aanmoedigingsprijs Beste Beginner EKO, Lid NGC      E. van der Bilt
Aanmoedigingsprijs Beste Beginner EK, Lid NGC D. Gronouwe
Aanmoedigingsprijs Beste Kweker EKO, Lid NGC R. Zijlaard
Aanmoedigingsprijs Beste Kweker EK, Lid NGC R. Zijlaard
   
Beste Champion EK M. Rasser
Beste Champion EK Tegengesteld Geslacht Partn. Gebr. Peters
Beste Champion EKO Partn. Heylen-Nettekoven
Beste Champion EKO Tegengesteld Geslacht Partn. Heylen-Nettekoven


Beste Gevorderde EK, H. Bolscher
Beste Gevorderde EK Tegengesteld Geslacht, B. Plooyer
Beste Gevorderde EKO, H. Bolscher
Beste Gevorderde EKO Tegengesteld Geslacht, J. de Vries


Beste Gevorderde EK H. Bolscher
Beste Gevorderde EK Tegengesteld Geslacht B. Plooyer
Beste Gevorderde EKO H. Bolscher
Beste Gevorderde EKO Tegengesteld Geslacht     J. de Vries


Beste Kweker EK, R. Zijlaard
Beste Kweker EK Tegengesteld Geslacht, R. Zijlaard
Beste Kweker EKO, R. Zijlaard
Beste Kweker EKO Tegengesteld Geslacht, P. Willems


Beste Kweker EK R. Zijlaard
Beste Kweker EK Tegengesteld Geslacht R. Zijlaard
Beste Kweker EKO R. Zijlaard
Beste Kweker EKO Tegengesteld Geslacht     P. Willems


Beste Beginner EK, D. Gronouwe
Beste Beginner EK Tegengesteld Geslacht, E. Thielemans
Beste Beginner EKO, E. Thielemans
Beste Beginner EKO Tegengesteld Geslacht, E. van der Bilt


Beste Beginner EK D. Gronouwe
Beste Beginner EK Tegengesteld Geslacht E. Thielemans
Beste Beginner EKO E. Thielemans
Beste Beginner EKO Tegengesteld Geslacht     E. van der Bilt

In het weekend van 11 en 12 september jl. werd voor de 3e maal de Open Internationale Show van de NGC-DBS te Hapert gehouden. Ditmaal stond de show in het teken van de WBO, World Budgerigar Organisation. Dit was dan ook de reden waardoor de show in dit weekend gehouden werd i.p.v. het eerste weekend van september, wat de gebruikelijke showdatum is.

De show zou gekeurd worden door een internationaal gezelschap aan keurmeesters te weten: dhr. Bleicher uit Duitsland, dhr. Taylor uit Zuid-Afrika, dhr. Al-Nasser uit Engeland, dhr. Bühler uit Zwitserland en uit Holland dhr. Schrijver. Verder waren er aspirant keurmeesters uit Zwitserland en Egypte.

Door 31 Champions, 13 Gevorderden, 11 Kwekers en 14 Beginners werden 854 vogels ingeschreven. Helaas viel het aantal ingeschreven vogels een beetje tegen, echter dit neemt niet weg dat onze show internationaal gezien steeds meer uitstraling geniet. Dit valt vooral af te leiden aan het grote aantal bezoekers van buiten Nederland.

Wellicht heeft het lage aantal inzenders te maken gehad met het feit dat er hetzelfde weekend in St. Jansteen in België ook een grote show georganiseerd werd en wel de clubshow van de BBS. Het bestuur kan u verzekeren dat dit geen tweede keer meer gaat gebeuren.

Maar nu over naar de 3e Open Internationale NGC Clubshow.
Om met de beste vogel van de show te beginnen; dit is een normale lichtgroene man van de Champion kweker dhr. Rasser. Een jonge man van het kweekjaar 2004, dit was tevens de beste jonge vogel van de show (Beste EK van de show). De vogel was in een sublieme conditie en showde zichzelf op de juiste momenten aan de keurmeesters ten tijde van de keuring. Wat voornamelijk opviel aan deze vogel was de volle bevedering op de kop; het diepe masker; de mooie stokhouding en een zeer goed showelement. Deze vogel zien we in de toekomst zeker terug.

De volgende vogels zijn allen van het Belgische Champion partnership Heylen-Nettekoven. Dit partnership showde o.a. het Beste tegengesteld geslacht van de show; een overjarige lacewing pop. Wanneer de schrijver het goed heeft, werd deze pop vorig jaar beste jonge pop van de show. Deze pop verkeerde in een zeer goede conditie en liet zich van haar beste kant zien. Voor deze kleurslag werkelijk een topper. Deze pop werd tevens ook Beste WVK en Beste EKO-WVK van de show.

Van hetzelfde partnership kwam ook de Beste EK-WVK van de show; een jonge Australisch Geelmasker man. De volgende hoofdprijs ging ook naar dit partnership; Beste EKO van de show. Dit was een machtige blauwe spangle man, helaas iets te vet in de borst en misschien niet zo'n mooi spangle masker maar dit nam niet weg dat het een zeer goede vogel is.
Beste EK tegengesteld geslacht van de show werd door het partnership Gebr. Peters geshowd met een grijsgroene pop. Een jonge pop met een zeer modern type, zoals ook de andere vogels van dit partnership. Andere vogels van hen die eruit sprongen waren de jonge en overjarige grijsgroene mannen die zij showden. Beiden werden dan ook kleurgroepswinnaars. Maar natuurlijk ook het beste paar van de show; een koppel Australisch Bonten.
Wat steeds meer in toenemende mate toeneemt, is het aantal WVK vogels. Zo showde o.a. het partnership De Parkiet BV de Beste EKO-WVK van de show met een overgoten man. Echter dit partnership showde ook een overjarige recessief bonte man van een schitterende kwaliteit. Wat bij deze vogel voornamelijk aansprak was naast de mooie houding het geweldige masker dat deze vogel bezit. Dit masker zou ook opvallen bij iedere andere kleurslag (dan te bedenken dat een volledig masker bij een bonte al bijna bijzonder is).

Andere WVK's welke geshowd werden, zijn o.a.: slates, cleartails, clearbody's, lacewings, fallows, geel- en witvleugels en gekuifden. Gelukkig zijn er onder onze leden steeds meer kwekers die zich toeleggen op moeilijke kleurslagen, gezien het aantal WVK's dat geshowd werd. Dit is zeker een complimentje waard heren kwekers. Beste EK-WVK tegengesteld geslacht werd dhr. Van Lokven met een lacewing pop.

De carrousel diende ervoor om de kampioenen te presenteren. In de carrousel stonden naast de beste Champion vogels ook de beste EK en EK tegengesteld geslacht en de beste EKO en EKO tegengesteld geslacht van zowel de Gevorderde; Kweker en de Beginner.

Bij de Gevorderden werd dhr. Bolscher Beste Gevorderde EK en Beste Gevorderde EKO van de show. Beste EK werd hij met een cinnamon violette pop. Deze vogel toonde veel boven de stok met een modern type en een zeer mooi en diep masker. Beste Gevorderde EKO werd deze kweker met een grijze man. Beste Gevorderde EK tegen werd dhr. Plooyer met een geel-/witvleugel man. Beste Gevorderde EKO tegen werd dhr. De Vries met een grijsgroene Australisch bonte pop.
Bij de Kwekers grossierde dhr. Zijlaard in de prijzen. Deze kweker behaalde Beste EK met een grijsgroene man, Beste EK tegen met een grijze pop en Beste EKO met een hemelsblauwe man. Voornamelijk de hemelsblauwe man is een vogel waar we in de toekomst hopelijk zeker meer van gaan zien. Deze vogel heeft alles wat een moderne vogel in zich moet hebben. Beste Kweker EKO tegen werd dhr. Willems met een lichtgroene pop.

Bij de Beginners werden twee prijzen gewonnen door dhr. Thielemans, te weten Beste Beginner EK tegen met een grijsgroene man en Beste Beginner EKO met een grijze man. De Beste Beginner EK werd geshowd door dhr. Gronouwe met een grijsgroene pop en de Beste Beginner EKO tegen werd geshowd door dhr. Van der Bilt met een lichtgroene pop.

Gelukkig zien we ook steeds meer kwekers die een stam vogels in zenden. Een stam vogels bestaat uit 4 vogels van dezelfde kleur en variëteit. Kampioen stammen werd het partnership Prijveco met een stam hemelsblauwe poppen.

Door een aantal sponsoren werden o.a. rozetten en bekers gedoneerd, echter er was één prijs welke er zeker uitsprong. De 'Gouden Kooi', deze werd gedoneerd door de sponsor: firma Östringer. Deze prijs werd beschikbaar gesteld voor de hoogste puntenklassering over de beste 10 vogels van de inzender. Winnaar van de 'Gouden Kooi' is geworden het partnership Heylen-Nettekoven.