Annulering Jonge Vogelshow mei en Budgie van april!

Beste sportvriendinnen en vrienden,

Volgens mij hoeven we geen betoog te houden over de gevolgen die het COVID19 -virus heeft op onze samenleving. De zorg voor onze gezondheid (en dat we gezond blijven) gaat in deze tijd boven alles. Terwijl ik dit schrijf komen de eerste berichten van het RIVM over een mogelijk afnemende groei van Corona- besmettingen binnen. Goed nieuws dus als deze analyse blijkt te kloppen en de trend werkelijk door zet!

Maar tussentijds raken de overheidsmaatregelen zo ongeveer alle facetten van onze samenleving. En dus ook de uitoefening en beleving van onze hobby.

Zelfs een relatief simpele handeling als de verzending van ons clubblad is voor onze Nederlandse leden niet maar zo geregeld wanneer de hoofdredacteur (en de drukkerij) in België woonachtig is.

Door sluiting van de grenzen is het voor Roger VandeWeijer nu onmogelijk de verzending af te handelen zoals hij gewend is. Met als gevolg dat we nu aangewezen zouden zijn op distributie vanuit België. De meerkosten gedurende de shut down daarvan zijn zodanig dat wij, de clubleiding, het niet verantwoord vinden om deze aan te gaan. Als tussenmaatregel hebben we nu samen met de redacteur besloten om de oplages van april en mei samen te voegen. Dat is trouwens ook een beetje gedreven door dat er geen shows en bijeenkomsten zijn tot in ieder geval 1 juni dit jaar waardoor er minder kopij voorhanden zal zijn.

Daardoor:

Budgie zal april 2020 niet verschijnen. In mei zal in plaats daarvan een gecombineerde speciale oplage verschijnen als editie april/mei.

Als gevolg van het maatregelenpakket heeft de regering ook afgekondigd dat alle evenementen en bijeenkomsten verboden zijn tot tenminste 1 juni van dit jaar. Dat heeft dus ook gevolgen voor de geplande jonge vogelshow die we in mei zouden houden. 

Alleen al om de afgekondigde maatregelen kan de jonge vogelshow dus geen doorgang vinden.

U begrijpt wellicht dat we daar in het bestuur al doende waren met dit vraagstuk sinds we 14 dagen eerder de leefregels van de overheid meekregen en er toen nog gecommuniceerd werd dat de maatregelen tenminste tot 6 april zouden gelden.

Gelet de gemiddelde leeftijd van onze leden vroegen we ons al hardop af of we opzettelijk het risico moeten opzoeken. Zeker wanneer je beseft dat de show in het centrum van de meest getroffen provincie gehouden wordt.

Goeddeels waren we eigenlijk al wel zover dat we dit niet zouden doen zolang er sprake is van een toename van besmettingen. Het bestuur zou de verantwoordelijkheid niet willen dragen dat u thuiskomt van een gezellige showdag en daarna als corona- slachtoffer op de intensive care zou belanden.

Met inachtneming van het voorgaande:

De jonge vogelshow 2020 gaat op grond van de afgekondigde maatregelen ter bestrijding van het Corona- virus niet door.

Spijtig en jammer is dat wel. Zeker voor de mooie en beloftevolle jongen die u heeft gekweekt. Maar het is volgens mij een relatief klein offer nu het virus zo om zich heen grijpt. Isolement en eenzaamheid vallen veel oudere Nederlanders door de maatregel nu deel. Gelukkig bedrijven wij als kweker van de standaard grasparkiet een hobby waar we veel energie in kwijt kunnen. Het werk daaraan is immers nooit klaar.

Blijf gezond! En neem de leefregels in acht. Zo komen we hopelijk snel weer toe aan ons gewone dagelijkse leven en kunnen we elkaar hopelijk gezond en wel weer zien, spreken, bezoeken en treffen op de manier die we gewend zijn.

Voorzitter NGC DBS

Henk Fidder

Wanneer de NGC-DBS een vogel verkoop organiseert zodra dat weer kan volgens het RIVM en de overheid dan kom ik?
85 votes · 85 answers