Aanmelden

Aanmelden als lid van de NGC-DBS kan door het aanmeldformulier in te vullen en te sturen naar Ledenadministratie t.a.v. Mari Schellekens, Huygensstraat 121, 5283 JL Boxtel of per e-mail naar ledenadministratie@ngc-dbs.nl

Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden, het formulier komt direct in de downloadmap van uw pc.

Wanneer u lid wordt van de NGC-DBS, ontvangt u 10 maal per jaar het blad ‘Budgie’, (niet in januari en juli). Ook kunt u kleurringen bestellen.
Wij zorgen voor een prima international 1-daagse jongevogelshow en een 2-daagse clubshow. De contributie is vastgesteld op 42,00 euro per jaar. Voor een jeugdlid, tot 18 jaar, bedraagt de contributie 21,00 euro. Leden buiten Nederland en België, maar binnen Europa, betalen 50,00 euro. Leden buiten Europa 70,00 euro.

Bankrekening van de Nederlandse Grasparkieten Club: NL24 RABO 0385564341 t.n.v. penningmeester NGC-DBS.

Wees bij de les, wordt lid van de NGC-DBS!