Aanmelden als lid van de NGC-DBS kan door op de onderstaande afbeelding te klikken, het aanmeldingsformulier op te slaan in uw documenten, het in te vullen en op te sturen naar: Ledenadministratie / Betsy Perkstraat 45 / 2135 HM Hoofddorp. U kunt het ingevulde (Word) document ook als bijlage per email versturen naar ledenadministratie@ngc-dbs.nl.

Wanneer u lid wordt van de NGC-DBS, ontvangt u 10 maal per jaar het blad "Budgie", (niet in januari en juli). Ook kunt u kleurringen bestellen. Wij zorgen voor een prima internationale 1-daagse babyshow en een 2-daagse clubshow. De contributie is vastgesteld op 37,50 euro per jaar. Voor een jeugdlid, tot 18 jaar, bedraagt de contributie 20 euro. Leden buiten Nederland en België, maar binnen Europa, betalen 45,00 euro. Leden buiten Europa 65,00 euro.

Aanmeldingsformulier (docx)


Bankrekening van de Nederlandse Grasparkieten Club: NL24 RABO 0385564341 t.n.v. penningmeester NGC-DBS