Contactdag uitnodiging (pdf)

uitnodiging voor fotografie- en natuurliefhebbers (pdf)

Reglement clubkampioenschap (pdf)


We ontvangen jullie met koffie en gebak en we voorzien een gezellige lunch in de vorm van een BBQ (tijdig inschrijven!).
We vragen jullie de keuze van vlees op voorhand door te geven. Zo hopen we overschot te beperken.
We werken terug met een online-inschrijfsysteem, welke we opteren om te gebruiken.
Hieronder de link naar het invulformulier:

https://goo.gl/forms/fTeyP49QqDkzxVq43