Datum: 19 oktober 2008
Lokatie: "den Tref", Alexanderhof 7, Hapert

Agenda:
09.30 uur Zaal open, inloop, ontvangst met koffie en koek
Uitreiking syllabus & badge
10.25 uur Openingswoord door Willem de Koning, voorzitter NGC-DBS
10.30 - 11.15 uur Lezing over Bevedering door Jac Cuyten
11.30 - 12.15 uur Lezing over de Invloed van de Spangle mutatie door Cor Booster     
12.30 - 13.30 uur Lunch
13.30 - 14.15 uur Lezing over de Evolutie van de Grasparkiet door Marcel Bühler
14.30 - 15.15 uur Film over Jo Mannes, de successtory van Harry van Doorne
15.30 - 15.45 uur Toespraak eregast Jo Mannes
15.45 uur Afsluiting door Willem de Koning
15.50 uur en verder      Gezellig samenzijn en napraten in het caféAanmeldingsformulier

Anmeldungsformular

Application form


Introductie sprekers:

Onze eregast behoeft eigenlijk geen introductie. De ”tycoon” van de grasparkieten-sport van de laatste decennia heet Jo Mannes en komt uit Freiburg. De grote namen vergelijken in de geschiedenis van de grasparkietensport is niet direct relevant; een ieder was een grootheid in zijn tijd. Een ding kan men echter concluderen. Het gevoel, dat Jo Mannes heeft voor het uitwerken van de details, waarin zijn vogels zich onderscheiden en het vermogen deze steeds weer vast te leggen in de breedte van zijn gehele stam en dit in een steeds voortschrijdend proces, kent zijn gelijke niet. Het is dan ook vanzelfsprekend dat wij naar Freiburg togen om de resultaten van dit proces op de film vast te leggen en het is nog vanzelfsprekender, dat Jo Mannes onze eregast is!

De eregast: Jo Mannes

Jac komt uit een nest waar het houden van kleine huisdieren de normaalste zaak van de wereld was. Zowel Jac sr., als opa Paul hield vogels en konijnen. Dat ook Jac besmet zou worden met dit virus lag in het verschiet; dat dit het grasparkietenvirus werd, was niet zo voor de hand liggend. In 1964 gaf een vriend van zijn vader hem enkele koppeltjes Engelse parkieten en zo begon voor hem een lang verhaal, dat nog immer geen einde kent. Als een van de oudgedienden in de hobby weet Jac dat je nooit kunt verzaken en steeds bij de tijd zult moeten blijven. Succes in de hobby komt je niet aanwaaien en is gebaseerd op enerzijds volharding en anderzijds het vergaren van kennis en het achterhalen van feiten, waarop deze kennis is gebouwd. Jac maakt u graag deelgenoot van zijn kennis en brengt u wat verder op weg in de wereld van de bevedering.

Jac Cuyten

In 1984 ontdekte Marcel een nieuwe passie: het houden en kweken van grasparkieten. Aanvankelijk was dit in de vorm van een vader en zoon partnership, samen met zijn vader Hermann. Sinds 2003 heeft een hechte vriendschap geleid tot een internationaal partnership onder de naam Bühler en Pearce. Zijn stam bestaat uit zo'n 150 vogels, gebaseerd op de bloedlijnen van Brian Byles, Fred Wright, Ron Pearce, Gren en Pat Norris en enige vogels van Jo Mannes. Kleuren die worden gehouden zijn normalen, cinnamons en recessief bonten. Ook vinden we wat geelmaskers, opalines en spangles in zijn bestand. Marcel is keurmeester sinds 1998 en heeft in die hoedanigheid kwekers en shows bezocht over de gehele wereld. Ook is hij gekend voor zijn uitstekende spreekbeurten en presentaties. Hij is dan ook meer dan wie gekwalificeerd ons te leiden door de wereld van de ontwikkeling van de grasparkiet als showvogel.

Marcel Bühler

Een verjaarscadeautje in 1970 bracht Cor voor de eerste maal in contact met de wereld van de grasparkieten. Gedrevenheid en hartstocht brachten hem in enkele jaren vanaf de beginnersklasse naar de champions; een status die hij tot op de dag van heden met zijn successen veel kleur geeft. Zijn sociale geïnteresseerdheid bracht hem al gauw op het idee, dat je een hobby niet alleen beoefent en deze instelling bracht hem in contact met kwekers over de gehele wereld. Het keurmeesterschap en de spreekbeurten en presentaties die hij uitwerkte, getuigen van vakmanschap en maakten hem tot een geliefde gast in de nationale en internationale parkietenwereld. Als een van de eerste Nederlandse kwekers, die daadwerkelijk met de spanglemutatie kweekte, is hij de man die ons de waarde van deze kleurslag in de ontwikkeling van onze moderne showvogel kan uitleggen.

Cor Booster

Begin jaren zeventig van inmiddels alweer de vorige eeuw startte Harry met een hobby, die zijn leven zou gaan beheersen. Samen met zijn vriend Piet Hekman bezocht hij tal van kwekers en vormde hij zijn denkbeeld over de ideale grasparkiet. Een visie, die hij in praktijk bracht en waarmee hij als tentoonsteller in de jaren tachtig en negentig successen aan elkaar reeg. Ook werd hij keurmeester, bij de N.B.v.V. sinds 1981. Fotograferen en filmen werden al snel een verlengstuk van zijn hobby en staan in dienst van kennisoverdracht op diverse verenigingsavonden. Zo was Harry mede-initiatiefnemer voor het éérste Grasparkieten Symposium in Nederland, in 1989 te Zwijndrecht. Hij had toen een dia-lezing over de "De kweek van de Ideale Grasparkiet". Dit symposium wordt zijn 5e en voor de 4e keer levert hij een bijdrage: een bijzonder onderhoudende film over onze eregast en diens vogels... Jo Mannes.

Harry van Doorne