Open Internationale NGC-DBS Babyshow 2008


Zondag 13 april 2008
Locatie 'den Tref', Alexanderhof 7 te Hapert
tel. bereikbaar onder nummer 0497-381400


Inbrengen van de vogels op zondag vanaf 8.00 uur tot 9.00 uur

Er kan ingeschreven worden volgens de bijgesloten vraag- en inschrijflijst. Tevens bestaat de mogelijkheid tot voorinschrijving. Deze is gewenst, maar niet verplicht!

Om gebruik te maken van voorinschrijving kan het formulier vooraf worden doorgestuurd per mail aan Roger Vandeweyer, email: r.vandeweyer@skynet.be. Bij voorinschrijving liggen de kooikaartjes reeds klaar als men de vogels inbrengt. Voorinschrijven is mogelijk tot zaterdagavond 12 april 2008, 21.00 uur.

Het uitkooien van de vogels staat gepland vanaf ca. 16.30 uur.

Keurmeesters: Armand Swaegers, Jan van Meeteren en Cor Booster. Reserve: Ap Buitenhuis.

Let op: vanaf dit jaar worden uitsluitend goedgekeurde kooien volgens het WBO-model geaccepteerd!Voorafgaande aan de prijsuitreiking, worden zoals vorig jaar tevens de prijzen van de Internet Baby Show uitgereikt.


Inschrijfformulier

Inschrijfformulier (pdf)


Vraagprogramma (pdf)