BUD2001
 Bereken koppelingen van grasparkieten met BUD2001!

De onderstaande mogelijkheid tot het berekenen van koppelingen (door middel van een zgn. java applet) is geschreven door Bert Raeymaekers. Hoewel enkel nog de factoren blauw, grijs, spangle en cinnamon zijn opgenomen, en cross-overs nog niet worden meegerekend, is het een heel nuttige kennismaking met de verervingsregels van onze grasparkieten. Voor een uitvoerige beschrijving van de erfelijkheidsleer, zie de homepage van Bert. Daar is ook meer informatie over de opvolger van BUD2001 te vinden.

Voor een heel leesbare introductie in de kleurvererving van onze grasparkieten in het Nederlands, zie de homepage van het NGC-DBS Rayon Overijsselse Grasparkietenclub onder "Kleuren".


You need a JAVA-enabled browser !


Hieronder een korte toelichting door Bert (in het Engels):

Note on Australian grey : The indication (2F) with grey or greygreen means double factor, no indication means single factor.

For the moment it can handle 4 genes : bl (blue), A (Austalian grey), Sp (spangle) and cin (cinnamon, on the X chromosome).
I'm working on other genes (D (darkfactor), op (opalin), ino (lutino and albino), inocb (Texas clearbody), blyf* (yellowface type 1, 2 and goldenface), m (clears, clearwings, greywings, ...), r (danish pied), ...).

Hopefully future versions will be able to cope with recombination (crossing over).

As I add more genes, the more the dropdown list becomes to large. A large list isn't easy to use. I'm trying to make the genetic formulas visible and to make the selection of the cock and hen easier.

I use the symbols as proposed by I. Onsman of the research group MUTAVI.