BELANGRIJKE MEDEDELING GEEN SHOW IN SEPTEMBER

ATTENTION IMPORTANT MESSAGE NO SHOW IN SEPTEMBER

ACHTUNG! WICHTIGE MITTEILUNG KEINE SHOW IN SEPTEMBER

Internationale NGC-DBS Clubshow 5 en 6 September 2020 gaat NIET door.

Tot onze grote spijt hebben we moeten besluiten om onze clubshow te annuleren. Naar het oordeel van het hoofdbestuur zijn de risico’s eenvoudigweg te groot voor een belangrijk deel van onze leden. We hopen u allen in 2021 in goede gezondheid te kunnen ontmoeten op een van onze evenementen.

Henk Fidder, Voorzitter NGC DBS

International NGC-DBS Clubshow 5 and 6 September 2020 will NOT continue.

To our great regret, we had to decide to cancel our club show 2020. In the opinion of the central board, the risk are simply too great for a significant part of our members. We hope to meet you all in good health at one of our events in 2021.

Henk Fidder, Chairman NGC DBS

Die internationale NGC-DBS Clubshow vom 5. und 6. September 2020 wird NICHT fortgesetzt.

Zu unseren grossen Bedauern mussen wie unsere Clubshow 2020 absagen. Nach Ansicht des Zentralvorstandes ist das Risico für ein erheblichen Teil unsere Mitglieder einfach zu gross. Wir hoffen Sie bei einer unserer Veranstaltungen nächstes Jahr wieder zu begrüssen.

Mit Sport Grusse.

Henk Fidder, Vorsitzende NGC DBS